Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки

Фізико-математичний факультет НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Навчальна та методична література

E-mail Print PDF

Робочі зошити

1. В.В. Ванін, Н.В. Білицька, О.Г. Гетьман, Н.В. Міхлевська. Нарисна геометрія та інженерна графіка. Навчальні завдання для програмованого навчання. Навчальний посібник для студентів немеханічних спеціальностей. — К.: НТУУ “КПІ”, 2020. — 69 с

2. Інженерна графіка Збірник задач і методичних рекомендацій до вивчення дисципліни для студентів хіміко-технологічного факультету Уклади: А.А. Є. Ізвенська, Д . К. Луданов, Г. С. Подима, К.: НТУУ "КПІ", 2012. - 97 с.

3. Робочий зошит "Навчальні завдання з нарисної геометрії" О.В. М. Крот, Л. В. Петіна, М. С. Гумен, Г. М. Коваль -К.НТУУ "КПІ", 2015 - 36 с.

4. Робочий зошит №3 Ванін В.В., Білицька Н.В., Гетьман О.Г., Міхлевська Н.В. Навчальні завдання з нарисної геометрії та інженерної графіки для програмованого навчання студентів немеханічних спеціальностей.— К.: НТУУ “КПІ”, 2015.

5. Робочий зошит №7. Учбові завдання з нарисної геометрії та інженерної графіки для програмованого навчання . Укладачі: Н. К. Віткуп, М. д. Бевз, В. В. Ванін, С. М. Горбань

6. О.М. Крот, Л.В. Петіна, М.С. Гумен, Г.М. Коваль. Навчальні завдання з нарисної геометрії – К.: НТУУ "КПІ", 2017 – 40 с.

7. О.М. Крот, Л.В. Петіна, М.С. Гумен, Г.М. Коваль. Навчальні завдання з нарисної геометрії – К.: НТУУ "КПІ", 2020 – 22 с.

8. Ванін В.В., Білицька Н.В., Гетьман О.Г., Міхлевська Н.В. Навчальні завдання з нарисної геометрії та інженерної графіки для програмованого навчання студентів немеханічних спеціальностей . — К.: “КПІ ім. І. Сікорського”, 2019. — 64 с.

9 . Укладачі А.Є. Ізвенська, Д.К. Луданов, Г.С. Подима ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА. Збірник задач і методичних рекомендацій до вивчення дисципліни для студентів хіміко-технологічного факультету, факультету біомедичної інженерії, факультету електроніки. - К.НТУУ "КПІ", 2018. – 94 с

10 . ПОСІБНИК З НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ТА ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ: Робочий зошит до лекцій: навч. посіб. для навчання студентів з механічної інженерії /«КПІ ім. Ігоря Сікорського» / В.В. Ванін, М.В.Грубич, В.П. Юрчук. – Київ: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2020. – 87 с.

Підручники та методичні посібники

1. Курс лекцій для дистанційного режиму навчання.Інженерна графіка. Розділ: Нарисна геометрія. Курс лекцій для дистанційного режиму навчання [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальностей 142 «Енергетичне машинобудування», 143 «Атомна енергетика», 144 «Теплоенергетика» / Н.М. В. Білицька, О. Г. Гетьман ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 39,6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 171 с.

2. Курс лекцій для дистанційного режиму навчання. Інженерна графіка. Розділ: Машинобудівне креслення. Курс лекцій для дистанційного режиму навчання [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальностей 142 «Енергетичне машинобудування», 143 «Атомна енергетика», 144 «Теплоенергетика» / Н.М. В. Білицька, О. Г. Гетьман ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 19,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 95 с.

3. Курс лекцій для дистанційного режиму навчання. Інженерна графіка. Розділ: Проектне креслення. Курс лекцій для дистанційного режиму навчання [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальностей 142 «Енергетичне машинобудування», 143 «Атомна енергетика», 144 «Теплоенергетика», спеціалізації «Теплофізика» / Н.М. В. Білицька, О. Г. Гетьман ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 13,6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 72 с.

2. ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА. Розділ: Нарисна геометрія. Курс лекцій: навч. посіб. для студ. спеціальностей 142 «Енергетичне машинобудування», 143 «Атомна енергетика», 144 «Теплоенергетика» /Н.В. Білицька, О.Г. Гетьман; – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 171 с.

3. ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА. Розділ: Проекційне креслення Курс лекцій: навч. посіб. для студ. спеціальностей 142 «Енергетичне машинобудування», 143 «Атомна енергетика», 144 «Теплоенергетика», спеціалізації «Теплофізика» /Н.В. Білицька, О.Г. Гетьман; – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 72 с.

4. ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА. Розділ: Машинобудівне креслення. Курс лекцій: навч. посіб. для студ. спеціальностей 142 «Енергетичне машинобудування», 143 «Атомна енергетика», 144 «Теплоенергетика» /Н.В. Білицька, О.Г. Гетьман; – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 95с.

5. ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА. РОБОЧІ КРЕСЛЕНИКИ ДЕТАЛЕЙ (WORKPIECES ENGINEERING DRAWINGS) для самостійної роботи іноземних студентів англійською мовою . навч. посіб. для студ. Спеціальностей 163 “Біомедична інженерія”, 171 “Електроніка”, 131 “Прикладна механіка”, 134 “Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем” / В.В ВАНІН, Г.А. ВІРЧЕНКО, О.М. ВОРОБЙОВ, С.В. ЗАЛЕВСЬКИЙ, О.О. ГОЛОВА, Ю.В. ЛАЗАРЧУК-ВОРОБЙОВА; - Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 88 с.

 

І І. Нарисна геометрія та інженерна графіка

1. Інженерна графіка Підручник Частина 1 Основи нарисної геометрії Ванін В. В., Перевертун В. В., Надкернична Т. М., Власюк Г. Г.

2. Короткий курс лекцій з інженерної графіки для студентів немеханічних спеціальностей . Ванін В.В., Білицька Н.В., Гетьман О.Г., Міхлевська Н.В.

3. Оформлення конструкторської документації В.В. Ванін, А.В. Бліок, Г.О. Гнітецька (Навчальний посібник, 2012)


зміст

Частини 1,2

Частина 3

Частини 4,5

Частина 6

Частина 7

Частина 8

Частина 9

4. Ванін В.В., Білицька Н.В., Гетьман О.Г., Міхлевська Н.В. Навчальні завдання з нарисної геометрії та інженерної графіки для програмованого навчання студентів немеханічних спеціальностей . — К.: НТУУ “КПІ”, 2013. — 60 с.

5. Електронний навчальний посібник з інженерної графіки для розширеного вивчення матеріалу і методики розв'язання найбільш актуальних задач підвищеної складності 2010р. Укладачі: О. М. Воробйов, А. Є. Ізвенська, Г. С. Подима, В. Г. Уставщиков

6. Інженерна графіка Збірник задач і методичних рекомендацій до вивчення дисципліни для студентів хіміко-технологічного факультету Уклади: А.А. Є. Ізвенська, Д . К. Луданов, Г. С. Подима, К.: НТУУ "КПІ", 2012. - 97 с.

7. Четвертухин Н.Ф. и др.. Курс начертательной геометрии. М., «Вища школа», 1986, 276.

8. Бубенников А.В., Громов Н.Н. Начертательная геометрия. М., «Вища школа», 1985, 416.

9. Учбові завдання з нарисної геометрії та інженерної графіки. Укладачі: Н.К. Віткун, М.Д.Бевз, В.В.Ванін, С.М.Горбань, В.Й.Залевський К., КПІ, 2003, 64.

10. Методичні вказівки і контрольні завдання з курсів "Нарисна геометрія" та "Інженерна графіка". Укладачі: Віткун Н.К., Ізволенська А.Є., Парахіна Н.А., Чорнощокова Л.Д., Київ, КПІ, 1992 - 60с.

11 . "Метоличні вказівки з нарисної геометрії "Проектування площин".
Укладачі: К. В. Сарнацька, Н. С. Дяченко, Г. Г. Допіра, Г. С. Подима.

12 . "Методичні вказівки з нарисної геометрії "Перетин поверхонь ч.1." Укладачі: К. В. Сарнацька, Н. С. Дяченко, Г. Г. Допіра, О. О. Голова.

13. Методичні вказівки з нарисної геометрії "Перетин поверхонь з площиною" ч.2 Укладачі:К. В. Сарнацька, Н. С. Дяченко, Г. Г. Допіра, О. О. Голова, Н. В. Півень

14. Методичні вказівки з нарисної геометрії "Перетин поверхонь" Ч. 14. 14. 14. 2 . Укладачі: К. В. Сарнацька, Н. С. Дяченко, Г. Г. Допіра, О. О. Голова

15. Методичні вказівки та контрольні завдання з курсів "Нарисна геометрія" та "Інженерна графіка" для студентів заочної форми навчання теплоенергетичного факультету. Укладачі: Белицкая Н.В., Гетьман А.Г.

16. Методичні вказівки з геометричного та проекційного креслення Укладач Г.М. Коваль .-К.: НТУУ "КПІ", 2014- 36 с.

17. Методичні вказівки до виконання кресленика "Геометричне креслення" Укладачі: Бліок А.В. В., Жадько Т. І., Ольховикова-Мудренко І. Б.

18 . Методические указания по выполнению чертежа "Геометрическое черчение" Составители: Блиок А. В., Жадько Т. И. Ольховикова-Мудренко И. Б.

19. Методичні рекомендації до виконання РГР-2 «Моделювання площі загального положення . я.

20. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА”
Для студентів інженерно-фізичного факультету
Уклади: Гумен О.М., к.т.н., доц ., Злобіна В.С., к.т.н., доц., Коломієць Н.Я., ст.викл.

21. Деталювання креслеників загального виду 2011 р. Навчальний посібник Укладачі: Гетьман О.Г., Білицька Н.В., Баскова Г.В., Ветохін В.І.

22 . Навчальний посібник для самостійної роботи студентів при вивчені теми "Розробка робочих креслеників та ескізів деталей при вивчені дисципліни "Інженерна графіка для студентів усіх спеціальностей" 2009 р. Уклади: В. В. Ванін, О. М. Воробйов, А. Є. Ізволенська , 2009 р. Н. А. Парахіна

23 . ВИВЧЕННЯ ПРАВИЛ ОФОРМЛЕННЯ КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДРУКОВАНОГО ВУЗЛА
Укладачі: Коломийчук Наталія Миколаївна, Перевертун Валентина Вікторівна

24. Методичні вказівки для підготовки до олімпіади з комп’ютерної графіки для курсантів Військового інституту телекомунікацій та інформатизації (Уклад. Гумен О.М., Селіна І.Б. – Київ, НТУУ “КПІ”, 2011р. – 36 с)

25. Інженерна та комп'ютерна графіка. Правила виконання схем алгоритмів, програм, даних і систем . Методичні вказівки до вивчення теми дисципліни і контрольні завдання для студентів факультету інформатики та учбової техніки/ Уклад.: В.В. Перевертун, Т.М. Надкернична. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 24 с.

26. Правила виконання схеми цифрової обчислювальної техніки. Правила виконання кресленика друкованої плати
Методичні вказівки до вивчення теми дисципліни та контрольні завдання для студентів факультету інформатики та навчальної техніки
Уклади: Перевертун Валентина Вікторівна, канд. техн. наук, доц., Надкернична Тетяна Миколаївна

27. Методичні рекомендації для виконання робочого кресленика деталі з нарізкою “Гайка накидна” Укладач Коломієць Н. Я.

28. Проецюювання площини (Лекція) Укладач Коломийчук Н. М.

29. Криві лінії (Лекція) Укладач Колоїйчук Н. М.

30. Поверхні (Лекція) Укладач Коломийчук Н . М.

31. Методичні вказівки для виконання РГР з теми "З'єднання нарізеві"

32. Методичні вказівки для виконання РГР з теми "З'єднання нероз'ємні"

33. Методична карта для виконання РГР "Колесо зубчасте" Укладач Ганна Шепель

33. Вивчення правил оформлення конструкторської документації (схеми електричних принципів) Укладач Коломійчук Н. М.

34. Методичні вказівки до виконання практичних робіт " Дидактичний матеріал і методичні рекомендації для підготовки до програмного контролю з інженерної графіки" з дисципліни "Інженерна та комп'ютерна графіка" для студентів факультету біотехніки та біотехнології/ Уклад.: Н.М. Коломийчук, І.Б. Селіна, К.: НТУУ (КПІ), 2016, 35 с.

35. Виконання робочих креслеників деталей за креслеником загального вигляду Навчальний посібник О.В. Г. Гетьман, Н. В. Білицька, Г. В. Баскова

36. Технічне креслення. Читання та деталювання креслеників загального виду : навч. посіб. /О.Г. Гетьман, Н.В. Білицька, Г.В. Баскова. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 144 с.

37. Г.В.Баскова, Г.М. Коваль. Методичні вказівки до виконання завдання з теми "З'єднання" – К: НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", 2017. – 42 с.

38. Інженерна графіка Розробка ескізів та робочих креслеників деталей Навчальний посібник/ Уклали: В.В.Ванін, О.М.Воробйов, А.Є.Ізволенська, Н.А.Парахіна, - К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. - 106 с. -100 пр.

39. Електронне навчальне видання МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ І ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДО ВИКОНАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ «СХЕМИ ЕЛЕКТРИЧНІ ПРИНЦИПОВІ» (для студентів і курсантів ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського) Укладачі: О.М. Гумен Н.М. Коломійчук І.Б. Селіна , : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. - 52с.

40. Методичний посібник до курсової роботи з дисципліни «Інженерна графіка»
для студентів усіх спеціальностей інженерно-фізичного факультету: [Електронний ресурс] / Укладачі: О.В. М. Гумен, Н. я. Коломієць – К.: НТУУ«КПІ», 2016. – 54 с.

41. О.Г. Гетьман, Н.В. Білицька, Н.В. Півень, Г.С. Марти ненко. Технічне креслення. Виконання складного кресленика . К.,: НТУУ”КПІ”, 2015

42. О.С. Хмеленко. Нарисна геометрія. Теорія та приклади рішення задач. Підручник.– К.:Кондор, 2008 р. – 440 с

43. Т.М. Надкернична, О.О. Лебедєва. Курс комп'ютерної графіки в середовищі AUTOCAD . – К.: НТУУ "КПІ", 2020 – 191 с .

II I . Інженерна та комп'ютерна графіка

1. Інженерна та комп'ютерна графіка. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів усіх напрямів підготовки

Укладачі: Воробйов Олексій Миколайович, старший викладач
Ізвенська Ада Євгеніївна, старший викладач
Лазарчук-Воробйова Юлія Валентинівна, асист.

2. «Автоматизація розробки конструкторської документації в системі KOMIIAC-3D V10». Учебное пособие для студентов всех форм обучения и студентов-иностранцев теплоэнергетического факультета. . – К.: НТУУ "КПІ", 2011. – 165 с. Белицкая Н.В., Гетьман А.Г., Шепель В.П., Злобіна В.С.

3. Геометричні примітиви деяких поверхонь в AutoCAD Укладач Коломийчук Н. А. М.

4. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з комп’ютерної графіки «Створення твердотільної моделі» . /Упоряд. Г.М.Коваль,- К.: НТУУ «КПІ», 2010.- 12 с.

5. Ванін В.В., Перевертун В.В., Надкернична Т.М. Комп'ютерна інженерна графіка в середовищі AUTOCAD: Навч. посібник .- К.:Каравела, 2005.-336с.

6. Методичні вказівки до виконання графічної роботи «Правила оформлення креслеників з геометричного, проекційного креслення та робочих креслеників деталей за допомогою графічного редактора КОМПАС з дисципліни «Додаткові розділи інженерної та комп’ютерної графіки» для студентів факультету біотехніки та біотехнології» / Уклад.: Н. .М. Коломийчук, Т. В. Ізюменко, К.: НТУУ «КПІ», 2015. - 100 с.

7. Методичні вказівки з виконання лабораторної роботи «Плоский контур» в автоматизованій системі КОМПАС для студентів теплоенергетичного факультету. /Г.С.Мартиненко, Н.В.Білицька, О.Г.Гетьман. — К.,: НТУУ”КПІ”, 2015.

8. Методические указания и учебные задания по начертательной геометрии и инженерной графике для иностранных студентов факультета авиационных и космических систем [Текст]/ Укладачі: Г.А. Вірченко, Т.М. Надкернична, Г.І. Тимкович. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 42 с.

8. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА УЧБОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ З КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ ПО ТЕМІ " ОБМЕЖЕННЯ ТА ЗАЛЕЖНОСТІ В AUTOCAD 15" ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВСІХ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» [Текст] / Укладачі: Т.М. Надкернична, Г.І. Тимкович. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 42 с.

9. Використання AutoCAD в інженерній графіці: Практикум / М.Г. Макаренко, В.П. Юрчук. - К.:НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського. 2018. - 76 с

10. САПР в інженерній графіці. Електричні схеми цифрової обчислювальної техніки . Надкернична Т.М., Лебедєва О.О. [Електронний ресурс] : навч. посіб.– Електронне мережеве навчальне видання (1 файл: 3,89 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 114 с.

Основна література

1. Інженерна графіка Підручник Частина 1 Основи нарисної геометрії Ванін В. В., Перевертун В. В., Надкернична Т. М., Власюк Г. Г.

2. В.В. Ванін, А.В. Бліок, Г.О. Гнітецька ОФОРМЛЕННЯ КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ "Каравела", 2011 р.

3. В.Є. Михайленко, В.В. Ванін, С.М. Ковальов Інженерна графіка. Львів «Новий світ», 2002, 284

4. Четвертухин Н.Ф. и др.. Курс начертательной геометрии. М., «Вища школа», 1986, 276.

5. Бубенников А.В., Громов Н.Н. Начертательная геометрия. М., «Вища школа», 1985, 416.

6. Хаскін А.М. "Черчення". Київ, 1985, 440.

7. В.В. Ванін, А.В. Бліок, Г.О. Гнітецька "Оформлення конструкторської документації", Київ 2000, 158

8. Ванін В.В., Перевертун В.В., Надкернична Т.М. Комп'ютерна інженерна графіка в середовищі AUTOCAD: Навч. посібник .- К.:Каравела, 2005.-336с.

9. Государственные стандарты ЕСКД.

10. АвтоКАД, версія 10 Керівництво користувача АвтоДЕСК, 1989-500.

11. Е.Т. Романычева, Т.М. Сидорова, С.Ю. Сидоров. Auto CAD 14, "ДМК", М., 1997-446

12. Вольфганг Аугер Auto CAD11.0, Київ, BHV, 1993, 318

13. Оформлення конструкторської документації. Укладачі: Бліок А.В., Ванін В.В., Гнітецька Г.О., Київ НИК ВО, 1992, 124.

13. Учбові завдання з нарисної геометрії та інженерної графіки. Укладачі: Н.К. Віткун, М.Д.Бевз, В.В.Ванін, С.М.Горбань, В.Й.Залевський К., КПІ, 2003, 64.

14. "AUTOCAD Методичні вказівки", упорядники: Гнітецька Г.О., Гнітецька Т.В., Київ НТУУ "КПІ", 1997, 55.

15. Методичні вказівки по вирішенню завдань проекційного черчення, Київ, КПІ, 1981. Укладачі Л.В. Петіна, М.С. Гумен.

16. Методичні вказівки і контрольні завдання з курсів "Нарисна геометрія" та "Інженерна графіка". Укладачі: Віткун Н.К., Ізволенська А.Є., Парахіна Н.А., Чорнощокова Л.Д., Київ, КПІ, 1992 - 60с.

 

Додаткова література

1.Федоренко В.А., Шошин А.І. Справочник по машиностроительному черчению. Мінвуз, 1981, 238

2. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машинобудівника. Тома 1,2,3 М., Машиностроение

3.Фанкельштейн Auto CAD 2002, Біблія користувача, " Вільямс", 2003, 1072

Last Updated on Saturday, 25 March 2023 12:38