Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки

Фізико-математичний факультет НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Навчальна та методична література

E-mail Print PDF

Робочі зошити

1.В.В. Ванін, Н.В. Білицька, О.Г. Гетьман, Н.В. Міхлевська. Нарисна геометрія та інженерна графіка. Навчальні завдання для програмованого навчання. Навчальний посібник для студентів немеханічних спеціальностей.— К.: НТУУ “КПІ”, 2020. — 69 с

2. Інженерна графіка Збірник задач і методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів хіміко-технологічного факультету Укладачі: А. Є. Ізволенська, Д. К. Луданов, Г. С. Подима, К.: НТУУ "КПІ", 2012. - 97 с.

3. Робочий зошит "Навчальні завдання з нарисної геометрії" О. М. Крот, Л. В. Петіна, М. С. Гумен, Г. М. Коваль -К.НТУУ "КПІ", 2015 - 36 с.

4.Робочий зошит №3 Ванін В.В., Білицька Н.В., Гетьман О.Г., Міхлевська Н.В. Навчальні завдання з нарисної геометрії та інженерної графіки для  програмованого  навчання  студентів немеханічних спеціальностей.— К.: НТУУ “КПІ”, 2015

5. Робочий зошит №7. Учбові завдання з нарисної геометрії і інженерної графіки для програмованого навчання . Укладачі: Н. К. Віткуп, М. Д. Бевз, В. В. Ванін, С. М. Горбань

6. О.М. Крот, Л.В. Петіна, М.С. Гумен, Г.М. Коваль. Навчальні завдання з нарисної геометрії – К.: НТУУ "КПІ", 2017 – 40 с.

7. О.М. Крот, Л.В. Петіна, М.С. Гумен, Г.М. Коваль. Навчальні завдання з нарисної геометрії – К.: НТУУ "КПІ", 2020 – 22 с.

8. Ванін В.В., Білицька Н.В., Гетьман О.Г., Міхлевська Н.В. Навчальні завдання з нарисної геометрії та інженерної графіки для  програмованого  навчання  студентів немеханічних спеціальностей.— К.:  “КПІ ім. І. Сікорського”, 2019. — 64 с.

9. Укладачі А.Є. Ізволенська, Д.К. Луданов, Г.С. Подима ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА. Збірник задач і методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів хіміко-технологічного факультету, факультету біомедичної інженерії, факультету електроніки. - К.НТУУ "КПІ", 2018. – 94 с

10. ПОСІБНИК З НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ТА ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ: Робочий зошит до лекцій: навч. посіб. для навчання студентів з механічної інженерії/«КПІ ім. Ігоря Сікорського» / В.В. Ванін, М.В.Грубич, В.П. Юрчук. – Київ: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2020. – 87 с.

Підручники та методичні посібники

I. Курс лекцій для дистанційного режиму навчання

1. ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА. Розділ: Нарисна геометрія. Курс лекцій: навч. посіб. для студ. спеціальностей 142 «Енергетичне машинобудування», 143 «Атомна енергетика», 144 «Теплоенергетика» /Н.В. Білицька, О.Г. Гетьман; – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. –  171 с.

2. ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА. Розділ: Проекційне креслення Курс лекцій: навч. посіб. для студ. спеціальностей 142 «Енергетичне машинобудування», 143 «Атомна енергетика», 144 «Теплоенергетика», спеціалізації  «Теплофізика» /Н.В. Білицька, О.Г. Гетьман; – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. –   72 с.

3. ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА. Розділ: Машинобудівне креслення. Курс лекцій: навч. посіб. для студ. спеціальностей 142 «Енергетичне машинобудування», 143 «Атомна енергетика», 144 «Теплоенергетика» /Н.В. Білицька, О.Г. Гетьман; – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 95с.

4. ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА. РОБОЧІ КРЕСЛЕНИКИ ДЕТАЛЕЙ (WORKPIECES ENGINEERING DRAWINGS) для самостійної роботи іноземних студентів англійською мовою. навч. посіб. для студ. Спеціальностей 163 “Біомедична інженерія”, 171 “Електроніка”, 131 “Прикладна механіка”, 134 “Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем” / В.В ВАНІН, Г.А. ВІРЧЕНКО, О.М. ВОРОБЙОВ, С.В. ЗАЛЕВСЬКИЙ, О.О. ГОЛОВА, Ю.В. ЛАЗАРЧУК-ВОРОБЙОВА; - Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 88 с.

 

II. Нарисна геометрія та інженерна графіка

1. Інженерна графіка Підручник Частина 1 Основи нарисної геометрії Ванін В. В., Перевертун В. В., Надкернична Т. М., Власюк Г. Г.

2. Короткий курс лекцій з інженерної графіки для  студентів немеханічних спеціальностей. Ванін В.В., Білицька Н.В., Гетьман О.Г., Міхлевська Н.В.

3.  Оформлення конструкторської документації В.В. Ванін, А.В. Бліок, Г.О. Гнітецька (Навчальний посібник, 2012)


Зміст

Частини 1,2

Частина 3

Частини 4,5

Частина 6

Частина 7

Частина 8

Частина 9

4. Ванін В.В., Білицька Н.В., Гетьман О.Г., Міхлевська Н.В. Навчальні завдання з нарисної геометрії та інженерної графіки для  програмованого  навчання  студентів немеханічних спеціальностей.— К.: НТУУ “КПІ”, 2013. — 60 с.

5. Електронний навчальний посібник з інженерної графіки для розширеного вивчення матеріалу і методики розв'язання найбільш актуальних задач підвищеної складності 2010р. Укладачі: О. М. Воробйов, А. Є. Ізволенська, Г. С. Подима, В. Г. Уставщиков

6. Інженерна графіка Збірник задач і методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів хіміко-технологічного факультету Укладачі: А. Є. Ізволенська, Д. К. Луданов, Г. С. Подима, К.: НТУУ "КПІ", 2012. - 97 с.

7. Четвертухин Н.Ф. и др.. Курс начертательной геометри. М., " Высшая школа", 1986, 276.

8. Бубенников А.В., Громов Н.Н. Начертательная геометрия. М., " Высшая школа", 1985, 416.

9. Учбові завдання з нарисної геометрії і інженерної графіки. Укладачі: Н.К. Віткун, М.Д.Бевз, В.В.Ванін, С.М.Горбань, В.Й.Залевський К., КПІ, 2003, 64.

10. Методичні вказівки і контрольні завдання з курсів "Нарисна геометрія" та " Інженерна графіка". Укладачі: Віткун Н.К., Ізволенська А.Є., Парахіна Н.А., Чорнощокова Л.Д., Київ, КПІ, 1992 - 60с.

11. "Метоличні вказівки з нарисної геометрії "Проекціювання площин".
Укладачі: К. В. Сарнацька, Н. С. Дяченко, Г. Г. Допіра,  Г. С. Подима

12. "Методичні вказівки з нарисної геометрії "Перетин поверхонь ч.1."    Укладачі: К. В. Сарнацька, Н. С. Дяченко, Г. Г. Допіра, О. О. Голова

13. Методичні вказівки з нарисної геометрії "Перетин поверхонь з площиною" ч.2 Укладачі: К. В. Сарнацька, Н. С. Дяченко, Г. Г. Допіра, О. О. Голова, Н. В. Півень

14. Методичні вказівки з нарисної геометрії "Перетин поверхонь" Ч. 2. Укладачі: К. В. Сарнацька, Н. С. Дяченко, Г. Г. Допіра, О. О. Голова

15. Методичні вказівки і контрольні завдання з курсів "Нарисна геометрія" та "Інженерна графіка" для студентів заочної форми навчання теплоенергетичного факультету. Укладачі:   Белицкая Н.В., Гетьман А.Г.

16. Методичні вказівки з геометричного та проекційного креслення Укладач Г.М. Коваль.-К.: НТУУ "КПІ", 2014- 36 с.

17. Метдичні вказівки до виконання кресленика "Геометричне креслення" Укладачі: Бліок А. В., Жадько Т. І., Ольховикова-Мудренко І. Б.

18 . Методические указания по выполнению чертежа "Геометрическое черчение" Составители: Блиок А. В., Жадько Т. И. Ольховикова-Мудренко И. Б.

19.  Методичні рекомендації для виконання РГР-2 "Моделювання площини загального положення. Побудова проекцій кола в площині" Укладач: Коломієць Н. Я.

20. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА”
Для студентів інженерно-фізичного факультету
Укладачі: Гумен О.М., к.т.н., доц., Злобіна В.С., к.т.н., доц., Коломієць Н.Я., ст.викл.

21. Деталювання креслеників загального виду 2011 р. Навчальний посібник Укладачі:Гетьман О.Г., Білицька Н.В., Баскова Г.В., Ветохін В.І.

22. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів при вивченні теми "Розробка робочих креслеників та ескизів деталей при вивченні дисципліни "Інженерна графіка для студентів усіх спеціальностей" 2009 р. Укладачі: В. В. Ванін, О. М. Воробйов, А. Є. Ізволенська, Н. А. Парахіна

23. ВИВЧЕННЯ ПРАВИЛ ОФОРМЛЕННЯ КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДРУКОВАНОГО ВУЗЛА
Укладачі: Коломийчук Наталія Миколаївна, Перевертун Валентина Вікторівна

24. Методичні вказівки для підготовки до олімпіади з комп’ютерної графіки для курсантів Військового інституту телекомунікацій і інформатизації (Уклад. Гумен О.М., Селіна І.Б. – Київ, НТУУ “КПІ”, 2011р. – 36 с)

25. Інженерна та комп’ютерна графіка. Правила виконання схем алгоритмів, програм, даних і систем. Методичні вказівки до вивчення теми дисципліни і контрольні завдання для студентів факультету інформатики та обчислювальної техніки/ Уклад.: В.В. Перевертун, Т.М. Надкернична. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 24 с.

26. Правила виконання схем цифрової обчислювальної техніки. Правила виконання кресленика друкованої плати
Методичні вказівки до вивчення тем дисципліни і контрольні завдання для студентів факультету інформатики та обчислювальної техніки
Укладачі: Перевертун Валентина Вікторівна, канд. техн. наук, доц., Надкернична Тетяна Миколаївна

27. Методичні рекомендації для виконання робочого кресленика деталі з наріззю “Гайка накидна” Укладач Коломієць Н. Я.

28. Проецюювання площини (Лекція) Укладач Коломийчук Н. М.

29. Криві лінії (Лекція) Укладач Колоиійчук Н. М.

30. Поверхні (Лекція) Укладач Коломийчук Н. М.

31. Методичні вказівки для виконання РГР з теми "З'єднання нарізеві"

32. Методичні вказівки для виконання РГР з теми "З’єднання нероз’ємні"

33. Вивчення правил оформлення конструкторської документації (схеми електричні принципові) Укладач Колоиійчук Н. М.

Методичні вказівки до виконання графічної роботи «Вивчення правил оформлення конструкторської документації з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» для студентів електро- і радіоспеціальностей» / Уклад.: Н.М. Коломийчук К.: НТУУ (КПІ), 2016. - 29 с.

34. Методичні вказівки до виконання практичних робіт "Дидактичний матеріал і методичні рекомендації для підготовки до програмованого контролю з інженерної графіки" з дисципліни "Інженерна та комп'ютерна графіка" для студентів факультету біотехніки та біотехнології/ Уклад.: Н.М. Коломийчук, І.Б. Селіна, К.: НТУУ (КПІ), 2016, 35 с.

35. Виконання робочих креслеників деталей за креслеником загального вигляду Навчальний посібник О. Г. Гетьман, Н. В. Білицька, Г. В. Баскова

36. Технічне креслення. Читання та деталювання креслеників загального виду: навч. посіб. /О.Г. Гетьман, Н.В. Білицька, Г.В. Баскова. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 144 с.

37. Г.В.Баскова, Г.М. Коваль. Методичні вказівки до виконання завдання з теми "З'єднання" – К: НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", 2017. – 42 с.

38. Інженерна графіка Розробка ескізів та робочих креслеників деталей Навчальний посібник/ Уклали: В.В.Ванін, О.М.Воробйов, А.Є.Ізволенська, Н.А.Парахіна, - К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. - 106 с. -100 пр.

39. Електронне навчальне видання МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ І ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДО ВИКОНАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ «СХЕМИ ЕЛЕКТРИЧНІ ПРИНЦИПОВІ» (для студентів і курсантів ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського) Укладачі: О.М. Гумен Н.М. Коломійчук І.Б. Селіна, : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. - 52с.

40. Методичний посібник до курсової роботи з дисципліни «Інженерна графіка»
для студентів всіх спеціальностей інженерно-фізичного факультету: [Електронний ресурс] / Укладачі: О. М. Гумен, Н. Я. Коломієць – К.: НТУУ«КПІ», 2016. – 54 с.

41. О.Г. Гетьман, Н.В. Білицька, Н.В. Півень, Г.С. Мартиненко. Технічне креслення. Виконання складального кресленика. К.,: НТУУ”КПІ”, 2015

42. О.С. Хмеленко. Нарисна геометрія. Теорія та приклади рішення задач. Підручник.– К.:Кондор, 2008 р. – 440 с

43. Т.М. Надкернична,  О.О. Лебедєва. Курс комп’ютерної графіки в середовищі AUTOCAD. – К.: НТУУ "КПІ", 2020 – 191 с.

III. Інженерна та комп'ютерна графіка

1. Інженерна та комп'ютерна графіка. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів усіх напрямів підготовки

Укладачі:  Воробйов Олексій Миколайович, старший викладач
Ізволенська Ада Євгеніївна, старший викладач
Лазарчук-Воробйова Юлія Валентинівна, асистент

2. "Автоматизация разработки конструкторской документации в системе KOMIIAC-3D V10". Учебное пособие для студентов всех форм обучения и студентов-иностранцев теплоэнергетичес­кого факультета.. - К.: НТУУ "КПИ", 2011. - 165 с. Белицкая Н.В., Гетьман А.Г., Шепель В.П., Злобина В.С

3. Геометричні примітиви деяких поверхонь в AutoCAD Укладач Коломийчук Н. М.

4. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з комп’ютерної графіки «Створення твердотільної моделі». /Упоряд. Г.М.Коваль,- К.: НТУУ «КПI», 2010.­- 12 с.

5. Ванін В.В., Перевертун В.В., Надкернична Т.М. Комп'ютерна інженерна графіка в середовищі AUTOCAD: Навч. посібник.- К.:Каравела, 2005.-336с.

6. Методичні вказівки до виконання графічної роботи «Правила оформлення креслеників з геометричного, проекційного креслення та робочі кресленики деталей за допомогою графічного редактора КОМПАС з дисципліни «Додаткові розділи інженерної та комп’ютерної графіки» для студентів факультету біотехніки та біотехнології» / Уклад.: Н.М. Коломийчук, Т. В. Ізюменко,  К.: НТУУ «КПІ», 2015.  -  100 с.

7. Методичні вказівкидо виконання лабораторної роботи «Плоский контур» в автоматизованої системі КОМПАС для студентів теплоенергетичного факультету. /Г.С.Мартиненко, Н.В.Білицька,  О.Г.Гетьман. — К.,: НТУУ”КПІ”, 2015.

8. Методические указания и учебные задания по начертательной геометрии и инженерной графике для иностранных студентов факультета авиационных и космических систем [Текст]/ Укладачі: Г.А. Вірченко, Т.М. Надкернична, Г.І. Тимкович. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 42 с.

8. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА УЧБОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ З КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ ПО ТЕМІ "ОБМЕЖЕННЯ ТА ЗАЛЕЖНОСТІ В AUTOCAD 15" ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВСІХ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» [Текст] / Укладачі: Т.М. Надкернична, Г.І. Тимкович. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 42 с.

9. Використання AutoCAD в інженерній графіці: Практикум / М.Г. Макаренко, В.П. Юрчук.- К.:НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського. 2018. - 76 с

Основна література

1. Інженерна графіка Підручник Частина 1 Основи нарисної геометрії Ванін В. В., Перевертун В. В., Надкернична Т. М., Власюк Г. Г.

2. В.В. Ванін, А.В. Бліок, Г.О. Гнітецька ОФОРМЛЕННЯ КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ "Каравела", 2011

3. В.Є. Михайленко, В.В. Ванін, С.М. Ковальов Інженерна графіка. Львів "Новий світ", 2002, 284

4. Четвертухин Н.Ф. и др.. Курс начертательной геометри. М., " Высшая школа", 1986, 276.

5. Бубенников А.В., Громов Н.Н. Начертательная геометрия. М., " Высшая школа", 1985, 416.

6. Хаскин А.М. " Черчение". Киев, 1985, 440.

7. В.В. Ванін, А.В. Бліок, Г.О. Гнітецька " Оформлення конструкторської документації", Київ 2000, 158

8. Ванін В.В., Перевертун В.В., Надкернична Т.М. Комп'ютерна інженерна графіка в середовищі AUTOCAD: Навч. посібник.- К.:Каравела, 2005.-336с.

9. Государственные стандарты ЕСКД.

10. АвтоКАД, версия 10 Руководство пользователя АвтоДЕСК, 1989-500.

11. Э.Т. Романычева, Т.М. Сидорова, С.Ю. Сидоров. Auto CAD 14, "ДМК", М., 1997-446

12. Вольфганг Аугер Auto CAD11.0, Киев, BHV, 1993, 318

13. Оформлення конструкторської документації. Укладачі: Бліок А.В., Ванін В.В., Гнітецька Г.О., Київ НИК ВО, 1992, 124.

13. Учбові завдання з нарисної геометрії і інженерної графіки. Укладачі: Н.К. Віткун, М.Д.Бевз, В.В.Ванін, С.М.Горбань, В.Й.Залевський К., КПІ, 2003, 64.

14. "AUTOCAD Методичні вказівки", упорядники: Гнітецька Г.О, Гнітецька Т.В., Київ НТУУ " КПІ", 1997, 55.

15. Методические указания по решению задач проекционного черчения, Киев, КПИ, 1981. Укладачі Л.В. Петіна, М.С. Гумен.

16. Методичні вказівки і контрольні завдання з курсів "Нарисна геометрія" та " Інженерна графіка". Укладачі: Віткун Н.К., Ізволенська А.Є., Парахіна Н.А., Чорнощокова Л.Д., Київ, КПІ, 1992 - 60с.

 

Додаткова література

1.Федоренко В.А., Шошин А.И. Справочник по машиностроительному черчению. Минвуз, 1981, 238

2. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. Тома 1,2,3 М., Машиностроение

3.Фанкельштейн Auto CAD 2002, Библия пользователя, " Вильямс", 2003, 1072

Last Updated on Wednesday, 29 December 2021 19:43