Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки

Фізико-математичний факультет НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Навчальні посібники та методичні рекомендації курсу

E-mail Print PDF

Ванін В.В., Білицька Н.В., Гетьман О.Г., Міхлевська Н.В. Навчальні завдання з нарисної геометрії та інженерної графіки для  програмованого  навчання  студентів немеханічних спеціальностей.— К.: НТУУ “КПІ”, 2013. — 60 с.

Навчальний посібник для самостійної роботи студентів при вивченні теми "Розробка робочих креслеників та ескизів деталей при вивченні дисципліни "Інженерна графіка для студентів усіх спеціальностей"
Укладачі: В. В. Ванін, О. М. Воробйов, А. Є. Ізволенська, Н. А. Парахіна

Деталювання креслеників загального виду Навчальний посібник Укладачі:Гетьман О.Г., Білицька Н.В., Баскова Г.В., Ветохін В.І.

Інженерна та комп'ютерна графіка. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів усіх напрямів підготовки Укладачі:  Воробйов Олексій Миколайович, старший викладач, Ізволенська Ада Євгеніївна, старший викладач, Лазарчук-Воробйова Юлія Валентинівна, асистент

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з комп’ютерної графіки «Створення твердотільної моделі». /Упоряд. Г.М.Коваль,- К.: НТУУ «КПI», 2010.­- 12 с.

5. Ванін В.В., Перевертун В.В., Надкернична Т.М. Комп'ютерна інженерна графіка в середовищі AUTOCAD: Навч. посібник.- К.:Каравела, 2005.-336с.

Last Updated on Tuesday, 13 January 2015 16:51