Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки

Фізико-математичний факультет НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Навчальні посібники та методичні рекомендації

E-mail Print PDF

1. Оформлення конструкторської документації В.В. Ванін, А.В. Бліок, Г.О. Гнітецька (Навчальний посібник, 2012)

Зміст

Частини 1,2

Частина 3

Частини 4,5

Частина 6

Частина 7

Частина 8

Частина 9

2. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів при вивченні теми "Розробка робочих креслеників та ескизів деталей при вивченні дисципліни "Інженерна графіка для студентів усіх спеціальностей"
Укладачі: В. В. Ванін, О. М. Воробйов, А. Є. Ізволенська, Н. А. Парахіна

3. Деталювання креслеників загального виду Навчальний посібник Укладачі:Гетьман О.Г., Білицька Н.В., Баскова Г.В., Ветохін В.І.

4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА”
Для студентів інженерно-фізичного факультету
Укладачі: Гумен О.М., к.т.н., доц., Злобіна В.С., к.т.н., доц., Коломієць Н.Я., ст.викл.


5. Ванін В.В., Перевертун В.В., Надкернична Т.М. Комп'ютерна інженерна графіка в середовищі AUTOCAD: Навч. посібник.- К.:Каравела, 2005.-336с.


6. Інженерна та комп'ютерна графіка. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів усіх напрямів підготовки

Укладачі:  Воробйов Олексій Миколайович, старший викладач, Ізволенська Ада Євгеніївна, старший викладач, Лазарчук-Воробйова Юлія Валентинівна, асистент

 

Last Updated on Friday, 23 January 2015 18:17