ПОРІВНЯННЯ САПР КОМПАС 3D ТА AUTOCAD ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У НАВЧАЛЬНИХ ЦІЛЯХ

Monday, 24 August 2020 16:08 Викладачі - Надкернична Тетяна Миколаївна
Print

ПОРІВНЯННЯ САПР КОМПАС 3D ТА AUTOCAD ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У НАВЧАЛЬНИХ ЦІЛЯХ

Мартиненко Г.С., асистент, Надкернична Т.М., старший викладач, Білицька Н.В., к.т.н., доцент
Збірник доповідей ІХ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Прикладна геометрія, дизайн, об’єкти інтелектуальної власності та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених». – Випуск 9. с. з іл..