Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки

Фізико-математичний факультет НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Матеріали для дистанційного навчання

E-mail Print PDF

1. Робочий зошит "Навчальні завдання з нарисної геометрії" О. М. Крот, Л. В. Петіна, М. С. Гумен, Г. М. Коваль -К.НТУУ "КПІ", 2015 - 36 с.

2. Дистанційний курс з нарисної геометрії у Moodle

3. Технічне креслення. Читання та деталювання креслеників загального виду: навч. посіб. /О.Г. Гетьман, Н.В. Білицька, Г.В. Баскова. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 144 с.

4. Інженерна графіка Розробка ескізів та робочих креслеників деталей Навчальний посібник/ Уклали: В.В.Ванін, О.М.Воробйов, А.Є.Ізволенська, Н.А.Парахіна, - К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. - 106 с. -100 пр.

5. О.Г. Гетьман, Н.В. Білицька, Н.В. Півень, Г.С. Мартиненко. Технічне креслення. Виконання складального кресленика. К.,: НТУУ”КПІ”, 2015

6.. Інженерна та комп'ютерна графіка. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів усіх напрямів підготовки
Укладачі:  Воробйов О.М., Ізволенська А. Є., Лазарчук-Воробйова Ю.В.

Іншу літературу для Вашого факультету дивіться за посиланням

Last Updated on Tuesday, 31 March 2020 21:35