Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки

Фізико-математичний факультет НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print PDF

Побудова третьої проекції геометричної фігури при розв’язанні завдань нарисної геометрії в середовищі програмування Delphi

 

Луданов Д. К., Котовський В. Й., д.т.н., Дідур І. В., Воробйов О. М., Лазарчук-воробйова Ю. В., Матеріали ІV-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Прикладна геометрія, дизайн, об’єкти інтелектуальної власності та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених». Випуск 4. – К.: ДІЯ, 2015р. – 229 с. з іл.