Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки

Фізико-математичний факультет НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Навчальні посібники та методичні рекомендації з курсу

E-mail Print PDF

1.Інженерна графіка Збірник задач і методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів хіміко-технологічного факультету Укладачі: А. Є. Ізволенська, Д. К. Луданов, Г. С. Подима, К.: НТУУ "КПІ", 2012. - 97 с.

2. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів при вивченні теми "Розробка робочих креслеників та ескизів деталей при вивченні дисципліни "Інженерна графіка для студентів усіх спеціальностей" 2009 р. Укладачі: В. В. Ванін, О. М. Воробйов, А. Є. Ізволенська, Н. А. Парахіна

3. Інженерна графіка : Навчальний посібник для студентів хіміко-технологічного факультету для напрямів підготовки «Хімічна технологія» / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. Є. Ізволенська, Д. К. Луданов, Г.С. Подима. - Електронні гра­фічні дані (1 файл: 15 Мбайт). - Київ : НТУУ «КПІ», 2009. - 105 с. [Електронний ресурс]

4. Інженерна графіка Підручник Частина 1 Основи нарисної геометрії Ванін В. В., Перевертун В. В., Надкернична Т. М.,
Власюк Г.Г.
- Київ : ВНУ, 2009. - 400 с.

5.Електронний навчальний посібник з інженерної графіки для розширеного вивчення матеріалу і методики розв'язання найбільш актуальних задач підвищеної складності 2010р. Укладачі: О. М. Воробйов, А. Є. Ізволенська, Г. С. Подима, В. Г. Уставщиков

Last Updated on Monday, 12 January 2015 07:33