Робочі програми (сілабуси) навчальних дисциплін

Friday, 20 August 2021 11:38
Print

РТФ 172 Телекомунікації та радіотехніка ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА, ОСНОВИ ГЕОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 1 - семестр

РТФ 172 Телекомунікації та радіотехніка ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА, КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА - 2 семестр

ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА

ФЕЛ 171 Електроніка ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА - 1 семестр

ФЕЛ 171 Електроніка ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА - 2 семестр

ИСЗЗИ 172 Телекомунікації та радіотехніка ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА 1

ИСЗЗИ 172.Телекомунікації та радіотехніка ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА 2

ИСЗЗИ 172.Телекомунікації та радіотехніка КУРСОВА РОБОТА З ІНЖЕНЕРНОЇ і КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ «Схеми електричні принципові»

ІТС 172 Телекомунікації та радіотехніка Інженерна та комп’ютерна графіка

ІХФ 133 Галузеве машинобудування Інженерна та комп’ютерна графіка

ІХФ_151_Автоматизація_та_компютерно_інтегровані_технології_Інженерна_графіка

ІХФ_161_Хімічні_технології_та_інженерія_Інженерна_графіка

ММИ 131. Прикладна механіка ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА - 1

ТЕФ 142 Енергетичне машинобудування ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА

ТЕФ 142 Енергетичне машинобудування ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ-2 АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБРОБКИ ГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ТЕФ 143 Атомна енергетика ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА

ТЕФ 143 Атомна енергетика ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ-2 АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБРОБКИ ГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ТЕФ 144 Теплоенергетика ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА

ТЕФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА

ФБМІ 163 Біомедична інженерія Інженерна та комп'ютерна графіка

ФЕЛ 153 Мікро-та наносистемна техніка Інженерна графіка

ФЕЛ 172 Телекомунікації та радіотехніка Комп’ютерна графіка

ФМФ 111 Математика Комп’ютерна геометрія та графіка

ФМФ 123 Комп'ютерна інженерія ІНЖЕНЕРНА ТА КОМПЮТЕРНА ГРАФІКА

ФТІ 105 Прикладна фізика та наноматеріали Комп’ютерна графіка

ФМФ 111 Математика Мова розмітки даних LaTeX

Last Updated on Thursday, 30 September 2021 12:19