Навчальні посібники та методичні вказівки

Tuesday, 27 January 2015 18:57 Матеріали для дистанційного навчання - Інститут телекомунікаційних систем
Print

1. Ванін В.В., Перевертун В.В., Надкернична Т.М. Комп'ютерна інженерна графіка в середовищі AUTOCAD: Навч. посібник.- К.:Каравела, .-336с.

2. Оформлення конструкторської документації В.В. Ванін, А.В. Бліок, Г.О. Гнітецька (Навчальний посібник, 2012)

Зміст

Частини 1,2

Частина 3

Частини 4,5

Частина 6

Частина 7

Частина 8

Частина 9