Print

До питання розробки контрольних завдань з курсу “Yарисна геометрія та інженерна графіка”
Залевський С.В., к.т.н., доцент, Овсіенко Л.Г., ст. викладач, Фурдела А.А., студент.