Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки

Фізико-математичний факультет НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Наукові публікації

Основні вимоги до наукових публікацій

E-mail Print PDF

1. Витяг із  постанови президії ВАК України від 10.02.1999р. №1-02/3
“Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію”

2. Витяг  із  наказу  ВАК  України Бюлетень ВАК України №1, 2003
“Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”

3. Оформлення бібліографічного опису

Last Updated on Sunday, 04 March 2012 22:21
 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ ЗАНЯТЬ З КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ

E-mail Print PDF

Т.В, Гнітецька, доц., канд. техн. наук
Г.О. Гнітецька, доц., канд. пед. наук
Національний технічніш університет України «КПІ»
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ ЗАНЯТЬ З КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ

Прочитати статтю

   

Графоаналітична база управління роботою водоочисного комплексу

E-mail Print PDF

В.С. ЗЛОБіНА, кандидат технічних наук Національний технічний університет України «КПІ»

Last Updated on Sunday, 05 June 2011 08:07 Read more...
 

Конструкційно-енергетичні характеристики двох модифікацій анод-катодних блоків для електрохімічної очистки стічних вод

E-mail Print PDF

 

В С. ЗЛОБІНА, кандидат технічних наук, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Т В. АРҐАТЕНКО, кандидат технічних наук,

В,Ф. МАЛЬКО, кандидат технічних наук, Київський національний університет будівництва і архітектури

Last Updated on Monday, 06 June 2011 05:08 Read more...
 


Page 6 of 8