Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки

Фізико-математичний факультет НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Наукові публікації
E-mail Print PDF

Тимкович Г.І., к.т.н., Півень Н.В., ст. викл.,

ГЕОМЕТРИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ВПЛИВУ НА МОДЕЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ ГРУНТУ В ШНЕКОВИХ РОБОЧИХ ОРГАНАХ ЗЕМЛЕОБРОБЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
Матеріали міжнародної конференції, м. Луцьк, 2015 р.

 

 
E-mail Print PDF

Маркова О.В., к.т.н, Міхлевська Н.В. ст. викл., Тимкович Г.І., к.т.н.,

ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ (СВ) ОКРЕМИХ РІЗНОВИДІВ ЗЕМЛЕОБРОБЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ З ВИКОРИСТАННЯМ  МОДЕЛЮВАННЯ ЕРГОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Тези доповідей IV-ої  конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Прикладна геометрія, дизайн, об’єкти інтелектуальної власності та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених"

 

Last Updated on Wednesday, 17 February 2016 09:48
 
E-mail Print PDF

Тимкович Галина Іванівна, к.т.н., Надкернична Тетяна Миколаївна

ВАРІАНТ РАЦІОНАЛЬНОГО АЛГОРИТМУ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОВЕРХНІ ЗМІННОЇ ГЕОМЕТРІЇ

Матеріали XV Міжнародної конференції, Маріуполь

 

 

Утворення раціональних монодіаметральних дефективних гіпербол

E-mail Print PDF

Утворення раціональних монодіаметральних дефективних гіпербол / Г.М. Коваль, М.В. Сипченко // Збірник тез доповідей I-ї конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Прикладна геометрія, дизайн та інноваційна діяльність". – К.: НТУУ "КПІ", 2012. – Вип.1. – С.135 – 137.

Анотація - запропоновано спосіб утворення родини плоских раціональних кривих третього порядку за допомогою геометричних місць точок. Виконано дослідження отриманих кривих.

Ключові слова - раціональна кубічна крива, особлива точка, точки перегину.

ОБРАЗОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ МОНОДИАМЕТРАЛЬНЫХ ДЕФЕКТИВНЫХ ГИПЕРБОЛ

Коваль Г.М., Сыпченко М.В.

Предложен способ образования семейства плоских рациональных кубических кривих с помощью геометрических мест точек. Выполнено исследование полученных кривых.

THE FORMATION OF RATIONAL DEFECTIVE HYPERBOLAS WITH A DIAMETER

G. Koval, M. Supchenko

The way of forming the family of plane rational curves using locus of points is suggested. The research of formed curves was made.

Стаття повністю

 

 

Last Updated on Saturday, 22 September 2012 20:02
 

Узагальнення візієри

E-mail Print PDF

Узагальнення візієри / Г.М. Коваль // Прикладна геометрія та інженерна графіка. – К.: КНУБА, 2012. – Вип. 89. – С.202 – 206.

На основі відомого способу утворення однієї з визначних плоских раціональних кривих третього порядку – візієри – запропоновано спосіб утворення родини кубічних раціональних кривих та виконано дослідження отриманих кривих.

Обобщение визиеры

Г.М. Коваль

На основе известного способа образования одной из замечательных плоских рациональных кривых третьего порядка – визиеры – предложен способ образования семейства кубических рациональных кривых и выполнено исследование полученных кривых.

Generalization of a viziera

G. Koval

It was offered a method of formation of the cubic rational curves family and carried out their research on the basis of a known method of formation of one of the remarkable flat rational curves of the third order – a viziera.

Стаття повністю

Last Updated on Saturday, 22 September 2012 20:06
 


Page 3 of 6

EngКАФЕДРА НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ, ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ

КАФЕДРА НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ, ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ
НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"