Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки

Фізико-математичний факультет НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Навчально-методичні матеріали

Основна література
1. Бубенников А.В. , Громов Н.Н. Начертательная геометрия., М., "Высшая школа", 1985, 416с.
2. Ванін В.В.,Бліок А.В.,Гнітецька Г.О. Оформлення конструкторської документації: Навч.посіб. 3-є вид.- К.: Каравела, 2003.-160 с.
3. Інженерна графіка: підручник для студентів вищих закладів освіти І - ІІ рівнів акредитації/ В.Є.Михайленко, В.В.Ванін, С.М.Ковальов; За ред. В.Є.Михайленка. -Львів: Піча Ю.В.; К.: Каравела; Львів: Новий світ - 2000. - 284.
4. Ванін В.В., Перевертун В.В., Надкернична Т.М. Комп'ютерна інженерна графіка в середовищі AUTOCAD: Навч. посібник.- К.:Каравела, 2005.-336с.
5. Стандарти ЕСКД.
6. Методичні вказівки до курсу лабораторних робіт з комп'ютерної графіки.Укл.Г.О.Гнітецька, Т.В.Гнітецька.-К.:КПІ, 1997.
7. Хаскін А.М. Креслення.-К.,Вища шк. 1985.
8. Червинская В.В. Черчение для радиотехников.-К.,УМК ВО, 1993,392.

Додаткова література
1. ЧетверухинН.В. и др. Курс начертательной геометрии.М., "Высшая школа", 1986, 276с.
2. Арустамов Х.А. Сборник задач по начертательной геометрии.,М.. "Наука", 1969, 367.
3. Бубенников А.В. Сборник задач по начертательной геометрии., М.,1987, 296.
4. Елементи інформатики: Довідник.//Височанський В.С., Кардаш А.І., Костів О.В., Черняхівський В.В. За ред. Кардаша А.І.-Львів:Світ,1990.
5. Михайленко В.Е., Кислоокий В.И., Лященко А.А. Геометрическое моделирование и машинная графика в САПР.-Вища шк.,1991.
6. Фигурнов В.Э. ІБМ РС для пользователя.-Финансы и статистика, 1990.

Title Filter     Display # 
# Article Title Hits