Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки

Фізико-математичний факультет НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Засідання кафедри у червні 2022 р.

E-mail Print PDF

Шановні колеги!

У середу, 15 червня 2022 року о 14.00 в ауд. 104 - 7 відбудеться засідання кафедри.

Порядок денний:

1. Рекомендації щодо обрання на посаду завідувача кафедри.

 

2. Проведення весняної сесії 2021-2022 н.р. у правових умовах воєнного стану.

3. ХІ Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та молодих учених.

4. Про щорічне звітування науково-педагогічних працівників за 2021-2022 н.р.:

- заповнення рейтингу;

- виконання індивідуального плану та умов контракту;

- аналіз результатів діяльності за ключовими показниками, а саме: за напрямами

навчальної, методичної, наукової, організаційної та виховної роботи;

- відповідність Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності;

- результати опитування здобувачів «Викладач очима студентів».

5. Розробляння робочих програм навчальних дисциплін (силабусів).

6. Перспективи розвитку кафедри в найближчий час.

7. Різне.

 

Last Updated on Sunday, 12 June 2022 09:53