Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки

Фізико-математичний факультет НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Робочі програми (силабуси) навчальних дисциплін

E-mail Print PDF

ІХФ 131 Прикладна механіка ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА_24/25

ІХФ 161 Хімічні технології та інженерія ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА_24/25

ІХФ 174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА_24/25

ФЕЛ_171_Електроніка_ ІНЖЕНЕРНА_ТА_КОМП'ЮТЕРНА_ГРАФІКА_1 семестр (Акустичні системи та технології обробки електроакустичної інформації. Електронні компоненти і системи. Електронні прилади та пристрої. Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей)_24/25

ФЕЛ_171_Електроніка_ ІНЖЕНЕРНА_ТА_КОМП'ЮТЕРНА_ГРАФІКА_2 семестр (Акустичні системи та технології обробки електроакустичної інформації. Електронні компоненти і системи. Електронні прилади та пристрої. Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей) _24/25

ФЕЛ_171_Електроніка_ ІНЖЕНЕРНА_ТА_КОМП'ЮТЕРНА_ГРАФІКА_1 семестр eng_24/25

ФЕЛ_171_Електроніка_ ІНЖЕНЕРНА_ТА_КОМП'ЮТЕРНА_ГРАФІКА_ 2 семестр eng _24/25

ПБФ_174_Автоматизція,_комп'ютерно_інтегровані_технології_та_робототехніка_ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА - 1_24_25

ПБФ_174_Комп'ютерно-інтегровані_системи_та_технології_в_приладобудуванні_ Інженерна та комп'ютерна графіка

ННІАТЕ_ 174_Автоматизація,_комп'ютерно-інтегровані_технології_та_ робототехніка _ Інженерна_графіка

ІХФ_174_Автоматизація,_комп'ютерно-інтегровані_технології_та_робототехніка_ ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА

ННІХФ 161 Хімічні технології та інженерія Інженерна графіка

ІХФ_131_Прикладна_механика_ ІНЖЕНЕРНА_ТА_КОМП'ЮТЕРНА_ГРАФІКА

ФМФ 111 Математика _ Нарисна_геометрія_та_комп'ютерна_графіка 24/25

ФМФ_104_Физика_та_астрономія_ Нарисна_геометрія_та_комп'ютерна_графіка 24/25

ФМФ_111_ Математика_Страхова та фінансова математика_Комп'ютерна геометрія та графіка

ФМФ 111 Математика Програмне забезпечення для математичних обчислень 24/25

ФМФ_111_Математика_ Мова розмітки даних LaTeX 24/25

ФМФ_104_Фізика_та_астрономія_Інформатика_та_програмування_4_Об’єктно-орієнтоване програмування. мова програмування С#_24/25

ФБМІ_163_Біомедицина_інженерія_ Інженерна_та_комп'ютерна_графіка

ФЕЛ_153_Мікро_та_наносистемна_техніка_ Інженерна_графіка

ННІАТЕ_143_Атомні_електричні_станції_ Інженерна_графіка

ННІАТЕ_144_Теплоенергетика_ Інженерна_графіка

ННІАТЕ_142_Енергетичне_машинобудування_ Інженерна_графіка

РТФ_172_Телекоммунікації_та_радіотехніка_ ІНЖЕНЕРНА_ТА_КОМПЮТЕРНА ГРАФІКА-1_24/25

РТФ_172_Телекомунікації_та_радіотехніка_ ІНЖЕНЕРНА_ТА_КОМПЬЮТЕРНА ГРАФІКА-2_24/25

ФЭА 141_Електроенергетика,_електротехніка_та_електромеханіка_ ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА_24/25

ФЕЛ 171_Електроніка_ ІНЖЕНЕРНА_ТА_КОМПЮТЕРНА_ГРАФІКА_24/25

ФЕЛ_176_Мікро_та_наносистемна_техніка_Інженерна графіка_24_25

ННІЕЕ_141_Електроенергетика,_електротехніка_та_електромеханіка Інженерна графіка

ФЕЛ 171 Електроніка Інженерна та комп'ютерна графіка

ННІМЗ_132_Матеріалознавство_Інжиніринг та комп'ютерне моделювання в матеріалознавстві_ ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА

ННІМЗ_132_Матеріалознавство_Інжиніринг та комп'ютерне моделювання в матеріалознавстві_ ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА _Курсова робота

ННІМЗ_132_Матеріалознавство_Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів_ ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА_Курсова робота

ННІМЗ_132_Матеріалознавство_Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів_ ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА

ННІМЗ_136_Металургія_ Нарисна_геометрія,_Інженерна_та_комп'ютерна графіка

ННІМЗ_136_Металургія _ Нарисна_геометрія,_Інженерна_та_комп'ютерна графіка Курсова робота

ММІ 131 Прикладна механіка Інженерна та комп'ютерна графіка

ННІХФ_133_Галузеве_машинобудування (групи ЛM, ЛБ)_ Інженерна_та_комп'ютерна_графіка 24/25

ННІХФ_133_Галузеве_машинобудування (групи ЛП)_ Інженерна_та_комп'ютерна_графіка 24/25

ННІТС_172_Електронні_телекомунікації_та_радіотехніка_(денна)_ Інженерна_та_комп'ютерна графіка 24/25

ННІТС_172_Електронні_телекомунікації_та_радіотехніка_(заочна)_ Інженерна_та_комп'ютерна графіка

ХТФ_161_Хімічні_технології_та_інженерія_ Інженерна графіка

ННІАТ_134_Авіаційна_та_ракетно_космічна_техніка_ Інженерна_та_комп'ютерна графіка 24/25

ННІАТ_134_Авіаційна_та_ракетно_космічна_техніка_ Нарисна_геометрія 24/25

ННІАТ_173_Авіоніка_ НАРИСНА_ГЕОМЕТРІЯ_ ІНЖЕНЕРНА_ТА_КОМП'ЮТЕРНА_ГРАФІКА

ФПМ_123_Комп'ютерна_інженерія_ Інженерна_графіка

ФМФ_104_Фізика_та_астрономія_Інформатика_та_програмування_4_ Об'єктно-орієнтоване програмування

ФМФ_104_Фізика_та_астрономія_Спеціальні_розділи_інформатики_Бази даних

ННВПІ_133_Галузеве_машинобудування_ Інженерна_та_комп'ютерна_графіка

ННВПІ_186_Видавництво_та_поліграфія_ Інженерна_графіка

ФБТ_162_Біотехнології_та_біоінженерія_денна_ Інженерна_та_комп'ютерна_графіка _24/25

ФБТ_162_Біотехнології_та_біоінженерія_заочна_ Інженерна_та_комп'ютерна_графіка _24/25

ФЕЛ_172_Телекомунікації_та_радіотехніка_ Інженерна_та_комп'ютерна графіка _24/25

ФТІ_105_Прикладна_фізика_та_наноматеріали_ Комп'ютерна_графіка

ФМФ_104_Фізика_та_астрономія_Інформіка_та_програмування_2_ Мова програмування С++_24/25

ФМФ_104_Фізика_та_астрономія_Інформіка_та_програмування_3_ Мова програмування С++_24/25

ФМФ_104_Фізика_та_астрономія_Інформатика_та_програмування_1_ Мова програмування Python

ФМФ_111_Математика_Об'єктно_орієнтування_програмування_1_ Основи_програмування Python

ННІСЗЗІ_172_Снеціальні_телекомунікаційні_системи_1_ Нарисна_геометрія_Основи_комп'ютерної_графіки

ННІСЗЗІ_172_Снеціальні_телекомунікаційні_системи_2_ Інженерна_та_комп'ютерна_графіка

ННІСЗЗІ_172_Снеціальні_телекомунікаційні_системи_3_ Кредитний_модуль_Курсова_робота_Схеми_електричні

НН ІМЗ ім. Є.О. Патона_131_Прикладна механіка_Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій_Денна форма_Інженерна графіка

НН ІМЗ ім. Є.О. Патона_131_Прикладна механіка_Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій_Заочна форма_Інженерна графіка

ФБМІ 163 Біомедична інженерія Інженерна графіка_24/25

ФТІ_105_Прикладна_фізика_та_наноматеріали_Комп'ютерна_графіка_24/25

Last Updated on Thursday, 27 June 2024 13:15