Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки

Фізико-математичний факультет НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Інформація для вступників до університету.

E-mail Print PDF

Шановні майбутні студенти Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”!

Вас вітає кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки (НГіКГ).

НГіКГ. Історія:

Заснована в 1934р. під назвою "Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки".

В різні роки на кафедрі працювали заслужений діяч науки і техніки УРСР професор Ярін В.М., академік АНВШ України, д.т.н., професор Павлов А.В., художник Нікітін М.Д.

З 1971 року кафедра стає відомим науковим та методичним центром підвищення кваліфікації викладачів вузів. На кафедрі навчались викладачі вузів СРСР та країн Східної Європи, Китаю, Монголії. Численність слухачів становила до 500 за рік.

Сучасну назву кафедра отримала в 1992р. з початком викладання курсів комп'ютерної графіки на базі різноманітних графічних програм.

НГіКГ. Сьогодні:

В складі кафедри працює 30 викладачів. Серед них 5 професорів, 10 доцентів, 12 старших викладачів. Наукові розробки вчених кафедри під керівництвом професора Ваніна В.В. широко втілюються в авіабудуванні, сільському господарстві, приладобудуванні та медицині.

НГіКГ. Викладає:

Курс ”Нарисна геометрія” - вивчаємо методи зображення 3D об'єктів на одно (топографія, будівництво, геологія) та двовимірних проекціях. Розвиває просторову уяву – тип мислення просторовими образами, який необхідний інженеру-конструктору для розробки нових технічних проектів, патентних досліджень та багато ін.

Курс ”Інженерна графіка” дозволяє оволодіти базовими знаннями, вмінням та навичками створення технічної документації. Кресленики називають міжнародною мовою інженерів. Володіння нею є неодмінною вимогою до сучасного кваліфікованого фахівця.

Курс ”Комп’ютерна графіка” присвячений вивченню новітніх засобів та систем автоматизованого проектування. В наш час створення 3-D моделі є обовязковим етапом розробки та дослідження будь-якого технічного винаходу.

Курс ”Веб-програмування та дизайн” знайомить студентів з основами створення власних інформаційних ресурсів засобами C#, C++, HTML, Javascript.

НГіКГ. Бажає:

Спочатку вдалої кар’єри студента, потім успішного кваліфікованого фахівця. Сподіваємось, що наші з вами спільні зусилля в навчанні колись дадуть змогу пишатись вами, як відомими випускниками нашої спільної Альма-матері - Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”!