Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки

Фізико-математичний факультет НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Учбові завдання з дисциплін кафедри

E-mail Print PDF

1. Варіанти завдань для лабораторної роботи з теми "Розрізи прості" для студентів ФЄЛ. Укладач Воробйов О. М., Лазукова Г. О.

2. Варіанти завдань з теми "Розрізи складні" для студентів ФЄЛ. Укладач Воробйов О. М., Лазукова Г. О.

3. Варіанти завдань з теми "Розрізи складні" для студентів усіх спеціальностей. Укладачі: Воробйов О. М., Подима Г. С.

4. Методичні вказівки для розвязання задачі "Побудова натуральної величини трикутника за допомогою заміни площин проекцій" для ФБТ. Укладач: Коломийчук Н. М.

5.  Варіанти завдань для лабораторної роботи "Плоский контур" з комютерної графіки для студентів ММІ

6. Варіанти завдань для лабораторної роботи з теми "Плоский контур" для студентів ФММ. Укладач Мудрак Ю. М.

7.  Варіанти завдань для лабораторної роботи з теми "Плоский контур 2" для студентів ФММ. Укладачі Голова О. О., Мудрак Ю. М.

8. Варіанти завдань для лабораторної роботи з теми "Масиви"

Укладач Мудрак Ю. М.

9. Варіанти завдань для лабораторної роботи з теми "Розрізи прості" для студентів ІПСА. Укладачі: Надкернична Т. М., Лебедєва О. О.
Варіанти 1-6Варіанти 7-12; Варіанти 13-18; Варіанти 19-24; Варіанти 25-30

10. З'єднання нарізеві.

Варіанти завдань.

Розрахунок і позначення крипільних виробів

Приклад виконання з розрізом по шпильці

Приклад виконання з розрізом по болту

Приклад специфікації

11. КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ «НАРІЗЬ» КУРСУ «ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА» Методичні вказівки до програмованого контролю і варіанти завдань для студентів інженерно-фізичного факультету Електронне навчальне видання / (Уклад. Коломієць Н.Я. -Київ, НТУУ "КПІ", 2013р. -15 С)

12. Завдання для роботи з проекційного креслення (аксонометрія) в системі AutoCAD (ФЕЛ, групи ДК)

13.Приклади завдань для контрольної роботи з нарисної геометрії з теми "Заміна площин проекцій"

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 7

 

EngКАФЕДРА НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ, ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ

КАФЕДРА НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ, ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ
НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"