Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки

Фізико-математичний факультет НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

З історії кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки

E-mail Print PDF

Короткі відомості

Викладання інженерно-графічних дисциплін у Київському політехнічному інституті почалося з дня його заснування у 1898 році. Викладання здійснювалось двома секціями: при кафедрі деталей машин-технічного креслення професорами Формаковським, Гейбелем К.Е., Шульцом В.Ф., Ладиженським І.А., Марковичем Я.М., Шенбергом С.П.; при кафедрі будівельного мистецтва викладання будівельного креслення та технічного малювання професорами Крижановським В.І., Обремським. В той час самостійна робота кожного студента контролювалась дуже ретельно. Кожен студент мав своє окреме креслярське місце та винос навчальних креслень з приміщень кафедр було заборонено. Залік з креслення приймала комісія з декількох викладачів на чолі з завідувачем секції.

Своє самостійне існування кафедра почала в 1934 році під назвою "Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки". Створення її мало велике значення для покращення організації і методики викладання інженерно-графічних дисциплін в КПІ та підготовки викладацьких кадрів. Ведучими викладачами кафедри були заслужений діяч науки і техніки УРСР професор Ярін В.М., який понад 25 років викладав курс нарисної геометрії, професор Годик Е.І., автор багатьох підручників та довідників з технічного креслення, доценти та викладачі Марциневський І.К., Петров В.І., Могильний Й.М., Янушевський С.К., Войткевич С.І., Клещов В.С., Яковлев С.А., Михалаш А.С., художник Нікітін М.Д. На всіх факультетах проводиться викладання курсу технічного малювання за розширеною програмою, створено 4 спеціалізовані класи.

Під час Великої Вітчизняної війни більша частина викладачів кафедри призвана до армії, а кафедра разом з інститутом була евакуйована до Середньої Азії. Після закінчення ВВВ та повернення інституту до Києва кафедрою керував ст. викладач Клещов В.С. Серед викладачів кафедри з'явилося поповнення - випускники КПІ 1940-41 років, учасники ВВВ Павлов А.В., Крот А.М., Бевз М.Д., Киммерфельд Б.Д., Хаскін А.М. З 1947 по 1951 роки кафедрою керує професор Чалий О.Т., автор відомого підручника "Курс начертательной геометрии", який був переведений на англійську, французьку та іспанську мови. З 1951 по 1965 роки кафедрою керує професор Могильний І.М., учасник громадянської та Великої Вітчизняної війн, автор підручника "Техническое черчение", що користувався попитом у багатьох технічних вузах СРСР. Підручник витримав 9 видань у СРСР та декілька видань у Китаї, В'єтнамі та Болгарії.

У 1954 році, в зв'язку з приєднанням до КПІ двох київських вузів, кафедра була поділена на дві: кафедру нарисної геометрії та кафедру інженерної графіки. Але спроба була невдалою і у 1955 році кафедри об'єднуються в одну з попередньою назвою.

З 1965 по 1989 роки кафедру очолює заслужений працівник вищої школи України, академік АНВШ України, д.т.н., професор Павлов А.В. З 1968 року кафедра викладає новий курс на старших курсах шести факультетів конструкторського спрямування "Основи художнього конструювання (дизайн)". Викладачі кафедри успішно працюють за кордоном: у Афганістані (Чайковський С.О.), Гвінеї (Дамінов Ш.), Алжирі (Яковлев В.О., Ванін В.В., Залевський В.Й.), Кубі (Дамінов Ш., Парахіна Н.О.)

Кафедра стає відомим науковим та методичним центром, основною навчальною базою факультету підвищення кваліфікації викладачів вузів КПІ, що почав роботу у 1971 році. На кафедрі проходили підвищення кваліфікації викладачі вузів СРСР та країн Східної Європи, Китаю, Монголії. Численність слухачів ФПК та стажерів становила до 500 за рік. Викладачі кафедри читають курси з методики викладання інженерно-графічних дисциплін та наукових аспектів прикладної геометрії, педагогіки та психології вищої школи, технології та сучасних методів навчання, обчислювальної та комп'ютерної геометрії. Викладачі кафедри починають викладання курсу з автоматизації конструкторських робіт на механіко-машинобудівному факультеті (доц. Залевський В.Й.). З 1989 року кафедру очолює заслужений працівник народної освіти України, д.т.н., професор Ванін В.В. Збільшується потреба на інженерних факультетах у викладанні курсів з сучасних технологій розробки конструкторської документації. У 1989 році кафедра отримує два персональних комп'ютери, на яких проходить навчання викладачів кафедри та розробка методичної документації викладання курсів з сучасного комп'ютерного забезпечення розробки конструкторської документації. З 1989 року курс інженерної комп'ютерної графіки викладається на механіко-машинобудівному факультеті та факультеті підвищення кваліфікації викладачів вузів, що забезпечило створення подібних курсів у більшості вузів України. З 1991 року курси комп'ютерної графіки на базі різноманітних графічних програм викладаються кафедрою майже на всіх факультетах КПІ. Такі курси потребують постійного поновлення, пов'язаного з розвитком графічних комп'ютерних систем. На кафедрі працює методичний семінар, який організує роботу викладачів по підвищенню кваліфікації у системах комп'ютерної графіки.

З 1992 року кафедра має назву "Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки". У 1996 році кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки входить до складу фізико-математичного факультету, створеного в цьому році. В додаток до традиційних дисциплін викладачі кафедри починають вести для студентів факультету курси: інформатики (керівник циклу проф. Грибов С.М.), диференціальної геометрії та топології (доц. Залевський В.Й.), багатовимірної геометрії (проф. Гумен М.С.), методики викладання інформатики (доц. Гнiтецька Г.О.), комп'ютерного дизайну (доц. Гнiтецька Т.В.). Факультет створює при кафедрі комп'ютерну лабораторію (13 ПК), де навчаються студенти фізико-математичного факультету. Додатково до стандартних мов програмування студенти отримують навички складання електронного методичного забезпечення навчального процесу, методів побудови дистанційного навчання, геометричного моделювання фізичних процесів.

Last Updated on Sunday, 12 February 2017 11:07