Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки

Фізико-математичний факультет НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Утворення раціональних монодіаметральних дефективних гіпербол

E-mail Print PDF

 

Г.М. Коваль, М.В. Сипченко // Збірник тез доповідей I-ї конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Прикладна геометрія, дизайн та інноваційна діяльність". – К.: НТУУ "КПІ", 2012. – Вип.1. – С.135 – 137.

Анотація - запропоновано спосіб утворення родини плоских раціональних кривих третього порядку за допомогою геометричних місць точок. Виконано дослідження отриманих кривих.

Ключові слова - раціональна кубічна крива, особлива точка, точки перегину.

 

ОБРАЗОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ МОНОДИАМЕТРАЛЬНЫХ ДЕФЕКТИВНЫХ ГИПЕРБОЛ

Коваль Г.М., Сыпченко М.В.

Предложен способ образования семейства плоских рациональных кубических кривих с помощью геометрических мест точек. Выполнено исследование полученных кривых.

THE FORMATION OF RATIONAL DEFECTIVE HYPERBOLAS WITH A DIAMETER

G. Koval, M. Supchenko

The way of forming the family of plane rational curves using locus of points is suggested. The research of formed curves was made.

Стаття повністю

 

 

Last Updated on Saturday, 22 September 2012 19:58