Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки

Фізико-математичний факультет НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Проективний спосіб утворення візієри

E-mail Print PDF

 

Проективний спосіб утворення візієри / Г.М. Коваль // Прикладна геометрія та інженерна графіка. Праці / Таврійський державний агротехнічний університет – Вип. 4, т.51.– Мелітополь: ТДАТУ,  2011. – С.105–110.

Анотація – наведено спосіб проективного утворення однієї з визначних плоских раціональних кривих третього порядку – візієри. Для утворення візієри застосовані проективні пучки прямих першого та другого порядків, кожен з яких заданий трьома незалежними прямими.

Ключові слова – візієра, раціональна крива, точки перегину, пучки прямих, особлива точка.

 

ПРОЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗИЕРЫ

Г.М. Коваль

Аннотация – описан проективный способ получения одной из замечательных плоских рациональных кривых третього порядка – визиеры. Для получения визиеры использованы проективные пучки прямых первого и второго порядков, каждый из которых задан тремя независимыми прямыми.

Projective method of deriving of a viziera.

G.M. Koval

Summary

The projective method of deriving of one of the remarkable flat rational curves of the third order - viziera is offered. In order to obtain a viziera the projective bundles of straight lines of the first and second orders are utilised. Each bundle is given by three independent straight line.

Стаття повністю

Last Updated on Saturday, 22 September 2012 20:05