Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки

Фізико-математичний факультет НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки
E-mail Print PDF

 

7 корпус

Основним напрямком наукових досліджень кафедри є геометричне моделювання об’єктів, явищ та технологічних процесів в рамках наукової спеціальності 05.01.01 “Прикладна геометрія, інженерна графіка”.
Викладачі та аспіранти кафедри приймають участь у багатьох міжнародних конференціях з проблем прикладної геометрії, зокрема у 10 всесвітній конференції з геометрії та графіки.
Викладачами кафедри опубліковано понад 1200 наукових праць.
Кафедрою підготовлено 15 докторів технічних наук: Павлов А.В. (1966 р.), Корабельський В.І. (1987 р.), Надолинний В.О. (1989 р.), Бадаєв Ю.І. (1991 р.), Гумен М.С. (1992 р.), Грибов С.М. (1995 р.), Ванін В.В. (1996 р.), Мартин Е.В. (2000 р.), Власюк Г.Г. (2000 р.), Дорошенко Ю.О. (2002 р.), Юрчук В.П. (2002 р.), Шепель В.П. (2004 р.), Ветохін В. І (2010 р.)., Вірченко Г. А. (2011 р.), Гумен О. М. (2011 р.) та більш 45 кандидатів наук.

Read more...
 

Новини

E-mail Print PDF

Шановні колеги!

Пропонуємо розглянути і, у випадку зацікавленості з Вашого боку, розпочати контакти з вченими Познанської політехніки, маючи на меті формування спільних (з польськими вченими) 
консорціумів для подачі проектних пропозицій у відповідності до матеріалів, що додаються:

Лист з пропозицією про співпрацю

Основні напрями наукових інтересів з боку Польскої сторони
_____________________________________________

Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки

здійснює підготовку аспірантів та докторантів за спеціальностю 
131  "Прикладна механіка", 
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ   "Прикладна геометрія, інженерна графіка"

Увага! телефон гарячої лінії відбіркової комісії ФМФ

095-106-99-82
________________________________

VІ  Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Прикладна геометрія, дизайн, об’єкти інтелектуальної власності та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених»

28-29 квітня 2017 року на  кафедрі нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки фізико-математичного факультету НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».пройшла VІ  Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Прикладна геометрія, дизайн, об’єкти інтелектуальної власності та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених», за матеріалами доповідей якої був надрукований збірник Випуск 6,що пропонується до уваги нижче.
Матеріали доповідей VІ-ої  конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Прикладна геометрія, дизайн, об’єкти інтелектуальної власності та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених"
______________________________________

 

Інноваційна он-лайн технологія вивчення іноземних мов від "Академії Навичок" (Skills Academу).

22 лютого 2017 року було підписано Меморандум про співпрацю між Асоціацією інноваційної та цифрової освіти та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» щодо залучення студентів та викладачів до вивчення англійської мови.

Тепер зареєструвавшись на сайті http://www.lingva.ua/ ви можете розпочати БЕЗКОШТОВНЕ вивчення англійської мови або покращити знання та навички володіння англійською мовою.

Після реєстрації вам потрібно буде пройти тест для визначення вашого рівня володіння англійською мовою, за результатами навчання ви отримаєте сертифікат.
_________________________________

ПЕРША НАУКОВА СОЦІАЛЬНА МЕРЕЖА http://industriya.com [1] запрацювала і пропонує свої послуги науковцям та інвесторам! КОРИСТУВАЧІ МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ СКОРИСТУВАТИСЬ НАСТУПНИМИ СЕРВІСАМИ: - обєднання в групи та клуби за інтересами та фахом, - публікація наукових статей за класіфікатором УДК ( планується визнання фахового видання та долучення до импактфактору) - додавання новин науки і техніки - дошка оголошень - власний блог - власний фото каталог Та ще багато інших сервісів, які будуть поступово додаватись на користь корситувачів.

Last Updated on Wednesday, 28 June 2017 12:42 Read more...
 

Учбові завдання з дисциплін кафедри

E-mail Print PDF

1. Варіанти завдань для лабораторної роботи з теми "Розрізи прості" для студентів ФЄЛ. Укладач Воробйов О. М., Лазукова Г. О.

2. Варіанти завдань з теми "Розрізи складні" для студентів ФЄЛ. Укладач Воробйов О. М., Лазукова Г. О.

3. Варіанти завдань з теми "Розрізи складні" для студентів усіх спеціальностей. Укладачі: Воробйов О. М., Подима Г. С.

4. Методичні вказівки для розвязання задачі "Побудова натуральної величини трикутника за допомогою заміни площин проекцій" для ФБТ. Укладач: Коломийчук Н. М.

5.  Варіанти завдань для лабораторної роботи "Плоский контур" з комютерної графіки для студентів ММІ

6. Варіанти завдань для лабораторної роботи з теми "Плоский контур" для студентів ФММ. Укладач Мудрак Ю. М.

7.  Варіанти завдань для лабораторної роботи з теми "Плоский контур 2" для студентів ФММ. Укладачі Голова О. О., Мудрак Ю. М.

8. Варіанти завдань для лабораторної роботи з теми "Масиви"

Укладач Мудрак Ю. М.

9. Варіанти завдань для лабораторної роботи з теми "Розрізи прості" для студентів ІПСА. Укладачі: Надкернична Т. М., Лебедєва О. О.
Варіанти 1-6Варіанти 7-12; Варіанти 13-18; Варіанти 19-24; Варіанти 25-30

10. З'єднання нарізеві.

Варіанти завдань.

Розрахунок і позначення крипільних виробів

Приклад виконання з розрізом по шпильці

Приклад виконання з розрізом по болту

Приклад специфікації

11. КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ «НАРІЗЬ» КУРСУ «ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА» Методичні вказівки до програмованого контролю і варіанти завдань для студентів інженерно-фізичного факультету Електронне навчальне видання / (Уклад. Коломієць Н.Я. -Київ, НТУУ "КПІ", 2013р. -15 С)

12. Завдання для роботи з проекційного креслення (аксонометрія) в системі AutoCAD (ФЕЛ, групи ДК)

13.Приклади завдань для контрольної роботи з нарисної геометрії з теми "Заміна площин проекцій"

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 7

 

Навчально-методична література

E-mail Print PDF

Нові публікації

1. Інженерна графіка Розробка ескізів та робочих креслеників деталей Навчальний посібник/ Уклали: В.В.Ванін, О.М.Воробйов, А.Є.Ізволенська, Н.А.Парахіна, - К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. - 106 с. -100 пр.

2. Електронне навчальне видання МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ І ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДО ВИКОНАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ «СХЕМИ ЕЛЕКТРИЧНІ ПРИНЦИПОВІ» (для студентів і курсантів ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського)
Укладачі: О.М. Гумен Н.М. Коломійчук І.Б. Селіна, : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. - 52с.

3. Методичний посібник до курсової роботи з дисципліни «Інженерна графіка»
для студентів всіх спеціальностей інженерно-фізичного факультету: [Електронний ресурс] / Укладачі: О. М. Гумен, Н. Я. Коломієць – К.: НТУУ«КПІ», 2016. – 54 с.

4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА УЧБОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ З КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ ПО ТЕМІ "ОБМЕЖЕННЯ ТА ЗАЛЕЖНОСТІ В AUTOCAD 15" ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВСІХ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» [Текст] / Укладачі: Т.М. Надкернична, Г.І. Тимкович. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 42 с.

Г.В.Баскова, Г.М. Коваль. Методичні вказівки до виконання завдання з теми "З'єднання" – К: НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", 2017. – 42 с.

Робочі зошити

1. Ванін В.В., Білицька Н.В., Гетьман О.Г., Міхлевська Н.В. Навчальні завдання з нарисної геометрії та інженерної графіки для  програмованого  навчання  студентів немеханічних спеціальностей.— К.: НТУУ “КПІ”, 2016. — 64 с.

2. Інженерна графіка Збірник задач і методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів хіміко-технологічного факультету Укладачі: А. Є. Ізволенська, Д. К. Луданов, Г. С. Подима, К.: НТУУ "КПІ", 2012. - 97 с.

3. Робочий зошит "Навчальні завдання з нарисної геометрії" О. М. Крот, Л. В. Петіна, М. С. Гумен, Г. М. Коваль -К.НТУУ "КПІ", 2015 - 36 с.

4.Робочий зошит №3 Ванін В.В., Білицька Н.В., Гетьман О.Г., Міхлевська Н.В. Навчальні завдання з нарисної геометрії та інженерної графіки для  програмованого  навчання  студентів немеханічних спеціальностей.— К.: НТУУ “КПІ”, 2015

5. Робочий зошит №7. Учбові завдання з нарисної геометрії і інженерної графіки для програмованого навчання . Укладачі: Н. К. Віткуп, М. Д. Бевз, В. В. Ванін, С. М. Горбань

6. О.М. Крот, Л.В. Петіна, М.С. Гумен, Г.М. Коваль. Навчальні завдання з нарисної геометрії – К.: НТУУ "КПІ", 2017 – 40 с.

Підручники та методичні посібники

I. Нарисна геометрія та інженерна графіка

1. Інженерна графіка Підручник Частина 1 Основи нарисної геометрії Ванін В. В., Перевертун В. В., Надкернична Т. М., Власюк Г. Г.

2. Короткий курс лекцій з інженерної графіки для  студентів немеханічних спеціальностей. Ванін В.В., Білицька Н.В., Гетьман О.Г., Міхлевська Н.В.

3.  Оформлення конструкторської документації В.В. Ванін, А.В. Бліок, Г.О. Гнітецька (Навчальний посібник, 2012)

Last Updated on Wednesday, 22 November 2017 08:52 Read more...
 

EngКАФЕДРА НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ, ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ

КАФЕДРА НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ, ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ
НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"